TÁRSASHÁZ ALAPÍTÁSA

Társasházat fennálló vagy felépítendő épületre alapíthatja a tulajdonos vagy tulajdonostárs, ha abban legalább két, külön tulajdonként bejegyezhető lakás, illetőleg nem lakás céljára szolgáló helyiség van, vagy alakítható ki.

Az alapító okiratban meg kell határozni:

  • a külön tulajdonba kerülő lakásokat, nem lakás céljára szolgáló helyiségeket, azok pontos térmértékét (vektoros vázrajz),
  • a közös tulajdonban álló épületrészekből és a földrészletből az egyes tulajdonostársakat megillető – a külön tulajdonba kerülő lakáshoz tartozó – tulajdoni hányadot és ezek meghatározásának módját,
  • a közös tulajdonba kerülő épületrészek felsorolását, használatának módját,
  • az ingatlan-nyilvántartás szabályai által megkívánt egyéb adatot, jogot és tényt,
  • a közösség közös nevét, amely egyéb megjelölés hiányában a társasház címe, a társasház megjelöléssel együtt,
  • tulajdonostársak jogait, kötelezettségeit

Szükséges dokumentumok:

  • Telek ingatlan helyrajzi száma
  • alaprajz, mely tartalmazza az épület külön és közös tulajdoni épületrészeit, alapterületét, minősítését
  • épület jogerős építési-, használatbavételi engedélye, épület feltüntetési vázrajza
  • tulajdonosok személyi adatai