RÁÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS

A ráépítés az ingatlanok tulajdonjogának származékos szerzésmódjai közé sorolható, tehát az új jogosult tulajdonjoga az előző tulajdonos tulajdonjogán alapszik, abból származik.

Ráépítésről akkor beszélünk, amikor valaki, idegen – más tulajdonában álló – földre épít.

A ráépítő lehet jó- vagy rosszhiszemű. Főszabályként a föld tulajdonosa szerzi meg az épület tulajdonát, de gazdagodását köteles a jóhiszemű ráépítőnek megtéríteni.

Rosszhiszemű ráépítés esetén, amennyiben az épület értéke jelentősen meghaladja a föld, vagy a föld megfelelő részének értékét alapján az épület tulajdonát a jóhiszemű ráépítő szerzi meg ráépítő

 • Szerződés tartalmi elemei:
  • Szerződő felek adatai (ráépítést engedélyező/ tulajdonos, ráépítő)
  • Szerződés tárgya
  • Ráépítés arányában tulajdoni hányadok, használati jogok/viszonyok meghatározása

TELEKALAKÍTÁSI SZERZŐDÉS

 • Telekmegosztásaz az eljárás, amikor egy földrészletet kettő vagy. több részre akarjuk megosztani. A megosztás ingatlan-nyilvántartási átvezetését követően az új telkek önálló földrészletként, saját helyrajzi-számmal fognak szerepelni.
 • Telekegyesítésa telek megosztással ellentétes művelet, amikor kettő vagy több egymással szomszédos földrészletet összevonunk és a továbbiakban egy helyrajzi számon szerepeltetjük az ingatlan-nyilvántartásban.
 • Telekcsoport újraosztásaaz az eljárás, amikor több egymás melletti földrészletet összevonunk, és újra osztjuk a területet.
 • Telek-határrendezésről akkor beszélünk, amikor két vagy több szomszédos földrészletnek közös határszakaszát módosítjuk, valamilyen megállapodásnak megfelelően.  A földrészletek helyrajzi száma és darabszáma változatlan marad (pl. egy soktöréses földrészlet határ kiegyenesítése).
 • Szerződés tartalmi elemei:
  • Tulajdonos, tulajdonostársak adatai
  • A telekalakítással érintett tel(k)ek helyrajzi száma, a tel(k)ek fekvése szerinti település megjelölésével,
  • Hatósági engedély(ek) (Telekalakítási határozat, változási vázrajz)