KÖZÖS TULAJDONNAL KAPCSOLATOS SZERZŐDÉSEK

A közös tulajdonról beszélünk, ha ugyanazon dolognak több tulajdonosa van, ezért a dolog tulajdona meghatározott hányadok szerint illeti meg őket. Ingó dolgokon és ingatlanokon egyaránt fennállhat. A közös tulajdon esetében a tulajdonjog oszlik meg eszmei hányadrészek szerint és nem a dolog van megosztva a tulajdonostársak között.

  • Közös tulajdon keletkezése/alapítása. A dolgot egyidejűleg több személy szerzi meg, vagy hozza létre (vétel, ajándékozás, öröklés, építés, elbirtoklás stb útján). Közös tulajdon (tulajdonközösség) olyan jogközösség, amelyben a tulajdonjog ugyanazon a dolgon meghatározott eszmei hányadrészek szerint több személyt illet meg.
  • Közös tulajdon megszüntetése: Tulajdonostársaknak bármikor lehetőségük van arra, hogy a közös tulajdont szerződéssel egymás között (teljesen vagy részben) megszüntessék. (valamelyik tulajdonostárs tulajdoni hányadának megváltásával, közös értékesítéssel, vagy akár az ingatlan megosztásával, épület kiemelésével, társasház alapítással is.)
  • Szerződés tartalmi elemei:
    • Szerződő felek adatai
    • A közös tulajdon alapítás, vagy megszüntetés tárgyának megnevezése, tulajdoni hányadának meghatározása.