HASZONÉLVEZETI JOG ALAPÍTÁS, MEGSZÜNTETÉS

A haszonélvezeti jog személyhez kötött dologi jog, amelynek alapján a haszonélvező a más személy tulajdonában lévő dolgot birtokolhatja, használhatja és hasznosíthatja. A haszonélvezet tárgya rendszerint ingó – általában tartós használatra alkalmas ingó esetében -, vagy ingatlan, de állhat fenn hasznot hajtó jogon és kamatozó követelésen is. A haszonélvezet kiterjedhet a dolog egészére, vagy annak egy részére, továbbá a haszonélvezeti jog ugyanazon a dolgon több személyt is megillethet – akár egymás mellett egy időben, vagy sorrendben egymás után gyakorolják azt.

  • Szerződés tartalmi elemei: