HASZNÁLATI, MEGOSZTÁSI SZERZŐDÉS

 • A használati szerződés (használati jog megosztás) osztatlan közös tulajdonú lakóingatlan esetén pontosan tartalmazza, hogy melyik tulajdonos, melyik ingatlanrészt (házrész, telekrész) használhatja közösen, illetve kizárólagosan. A megállapodást az összes tulajdonosnak alá kell írnia.
  A szerződés melléklete kell, legyen térképvázlat, melyen az egyes tulajdonostársak által használt részek egyértelműen fel vannak tüntetve.
 • Megosztási Szerződés: Akkor van rá szükség, ha egy tulajdoni lapon több lakás található egy helyrajzi számon bejegyezve, vagyis ha az ingatlanon osztatlan közös tulajdon van és több különálló lakás.

Tartalmazza a felek megállapodását és ahhoz mellékelt alaprajzot, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy melyik ház/telekrész melyik lakáshoz/házrészhez tartozik kizárólagos használattal.

A megosztási szerződés megkötéséhez valamennyi az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett jogosult (tulajdonosok, haszonélvezők stb.) aláírása szükséges. A megállapodás a felekre nézve kötelező.

 • Tartalmi követelmények: 
  • felek neve és összes személyes adata
  • ingatlan leírása
  • tulajdoni hányadok mértéke
  • lakó és egyéb épületek leírása – ezek használati jogosultsága
  • telekhasználat leírása
  • átjárási lehetőség biztosítása
  • közüzemi szolgáltatások leírása (önálló mérőórák vannak-e, elszámolás módja, kinek a nevén vannak a mérők)
  • vázrajz az ingatlanhasználatról – a szöveges leírásnak megfelelő és egyértelmű jelölésekkel
  • megállapodást a jogutódokra kiterjedésről
  • többlethasználati díjról, egyéb követelés hiányáról nyilatkozat – vagy többlethasználati díjról megállapodást