ELTARTÁSI, ÉLETJÁRADÉKI, ÖRÖKLÉSI, VÉGRENEDELEI SZERZŐDÉSEK

  • Eltartási szerződés: A tartási szerződés alapján az egyik fél köteles a másik felet megfelelően eltartani. Célja a jogosult létfenntartásának biztosítása, ami természetbeni szolgáltatásokkal valósul meg.
  • Életjáradéki szerződés: Az egyik fél meghatározott pénzösszeg vagy terménymennyiség időszakonként visszatérő szolgáltatására köteles. Célja a jogosult létfenntartásának biztosítása, melynek során a kötelezett pénz vagy terménymennyiség teljesítésére köteles.
  • Öröklési, végrendeleti szerződés: A végintézkedés egyik formája. Az öröklés az ember vagyonában halála esetén bekövetkező egyetemes jogutódlás. Az öröklés alapvető elemei tehát az örökhagyó, aki halála esetére rendelkezik vagyonáról, a hagyaték, amely mint egész száll át az örökösre, valamint az örökös, akire az egyetemes jogutódlás következtében a hagyaték, mint egész száll át.