CSERE

Olyan polgári jogi jogviszony, amelyben a szerződő felek, dolgok kölcsönös átruházására vállalnak kötelezettséget.

 • A szerződés tartalmi elemei:
  • Szerződő felek adatait
  • Csere tárgyát képező dolgok pontos meghatározása (ingó, ingatlan)
  • A csere tárgyainak értéke
  • Értékkülönbözet esetén a különbözet megfizetésének, teljesítésének helyét módját, határidejét
  • Birtokba adás ideje, módja feltételei

Termőföld cserére vonatkozó különös szabályok:

Abban az esetben van erre lehetőség, ha:

 1. a csere tárgyát képező egyik földrészlet az azt megszerző cserepartnernek a már tulajdonában álló földrészletével azonos településen fekszik, vagy
 2. a cserepartnerek
  • egyike helyben lakónak minősül, vagy
  • egyikének lakóhelye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási határa a csere tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van.

A szerződést annak létrejöttétől számított 8 napon belül a mezőgazdasági igazgatási szerv részére kell megküldeni jóváhagyás céljából.