BÉRLETI SZERZŐDÉS

A bérleti szerződés csak írásban érvényes. A bérleti jogviszonyt a bérbeadó és a bérlő szerződése hozza létre. Bérleti szerződést mind bérlőként, mind bérbeadóként bárki köthet.

 • A szerződésnek tartalmaznia kell:
  • a bérlet tárgyát, (ingó/ingatlan)
  • a szerződés időtartamát (határozott- vagy határozatlan, azt a feltételt, amelynek bekövetkezéséhez kötik a felek a szerződés megszűnését. )
  • bérleti díj összegét, esedékességét
  • biztosítékra, kaucióra vonatkozó rendelkezéseket.
  • felek bérlettel kapcsolatos jogait, kötelezettségeit
  • felmondás, valamint a szerződés megszűnésének szabályait.
  • bérlemény használatára, állagmegóvására vonatkozó rendelkezéseket.
  • bérleti jogviszony megszűnését követő eljárást
  • bármelyik fél által lényegesnek minősített feltételeket.

Termőföld bérletére vonatkozó különös szabályok

A haszonbérleti szerződés határozott időtartamra, legalább 1 gazdasági évre, és főszabályként legfeljebb 20 évre köthető meg.