AJÁNDÉKOZÁS

Lényege, hogy az ajándékozó – saját vagyonának rovására – a megajándékozottnak ingyenes vagyoni előnyt nyújt. Az ajándékozás tárgya lehet ingó vagy ingatlan dolog és lehet vagyoni értékű jog is. Ingatlan ajándékozás érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.

  • A szerződésnek tartalmaznia kell:
    • jogviszony alanyait (ajándékozó, ajándékozott)
    • ajándék tárgyát ( ingó, ingatlan dolog, vagyoni értékű jog: haszonélvezeti, használati jogok, társasági jogok) Ha a szerződés tárgya ingatlan, az ajándékozó a tulajdonjog átruházásán felül köteles a dolog birtokának átruházására is.
    • ajándék tiszta értékét (illeték kiszabás, ill. egy későbbi eladás esetén az Szja alapja tekintetében lehet jelentősége)
    • Jogsértés esetén a visszakövetelésre vonatkozó rendelkezéseket

Termőföld ajándékozásra vonatkozó különös szabályok:

A föld tulajdonjogát ajándékozás címén csak közeli hozzátartozó, bevett egyház, illetve annak belső egyházi jogi személye, önkormányzat, és az állam javára lehet átruházni. Ebben az esetben a szerződést a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának hirdetőtábláján nem kell kifüggeszteni ill. a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyására sincs szükség.